Hôm đó có lẽ là một ngày đáng nhớ khi Cô Ấy và một người