Lúc buồn, lúc tổn thương người ta luôn tìm đến những bài hát buồn, bài hát dành cho những con người thất tình. Ai đó hỏi rằng, tại sao lại cứ đi tìm những bản nhạc buồn như vậy? Tại sao không tìm những bài hát vui hơn, yêu đời hơn để quên đi những tổn thương? Thực tế, chỉ những trái tim đang tổn thương mới hiểu và trả lời những câu hỏi tại sao. Có lẽ…Lúc đó, những trái tim đó đang tìm kiếm sự đồng cảm và tìm cách tự xoa dịu trái tim.

Hãy để trái tim của Nàng được chữa lành bởi bản nhạc của Cô Ấy nhé