Cũng như bao cô gái khác, Cô ấy cũng luôn mong muốn chụp được những